NIRVANA

מזרן אורטןפדי בעל רמת קשיחות בינונית
NIRVANA

מזרן חד צדדי ארגונומי בעל רמת קשיחות בינונית/רך.

מזרן אורטופדי איכותי בעל 7 אזורי נוחות התורם לשינה עמוקה ובריאה
עם 2 שכבות של קפיצים מבודדים.

שכבת – SG לתמיכה ° 360 בצפיפות גבוהה וקשה
שכבת –  VR  לתמיכה ° 360 בצפיפות גבוהה ורכה

שכבת –  BL לתמיכה ° 360  בצפיפות גבוהה ורכה יותר

שכבת  – NV למניעת חדירת נוזלים
שכבת פינוק לשינה אופטימלית
ידיות נוחות להפיכת המזרן
– שכבת קפיצים קטנים נפרדים
וויסקו איכותי לתמיכה אופטימלית מלאה
בד טרמו ספא המאזן טמפרטורה מחום לקור ולהיפך

. ורות של קפיצים מבדדים

PictogramsVertex-3

PictogramsVertex-18PictogramsVertex-14

softPARTITION

AIRWAY

iso 9002

PictogramsVertex-20

360

NO FLIP

PictogramsVertex-7

visco

PictogramsVertex-11